INFORMACE K ORGANIZACI A PROVOZU MŠ OD 1. 9. 2021 vzhledem ke COVID 19

10.09.2021

Vážení rodiče,

zde najdete stručné informace k organizaci provozu mateřské školy vzhledem ke COVID 19

v období od 1. 9. 2021 (Výběr z Manuálu k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2021/2022).

Doufáme, že tato opatření budu v případě zhoršení epidemiologické situace Covid-19 účinná

a minimalizují tak riziko rozšíření nákazy nejen do školy.

Buďme všichni ohleduplní k sobě navzájem i k ostatním dětem a prosím dodržujte následující pravidla:

 • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
 • Nevoďte děti do MŠ s rýmou, kašlem, teplotou apod.
 • Pokud dítě onemocní Covid-19, prosím sdělte tuto informaci neprodleně ředitelce školy prostřednictvím emailu msvchynice.omluvenky@seznam.cz a zároveň telefonicky na tel. 725 438 695. Stejně prosím postupujte i v případě, že onemocní jiný rodinný příslušník nebo se ve svém okolí dítě setká s nákazou Covid-19.
 • Ve vnitřních prostorech používají návštěvníci školy a doprovod dětí ochranu úst a nosu - respirátory.
 • Pro udržení čistoty v budově užíváme všichni návleky na boty.
 • Po vstupu do budovy prosím proveďte dezinfekci rukou (dávkovač s dezinfekcí je umístěn za vstupními dveřmi).

V MŠ:

 • Děti se v MŠ již netestují.
 • Před příchodem do třídy si každé dítě důkladně umyje ruce vodou a mýdlem.
 • Zdůrazňujeme dětem zásady osobní a respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat a smrkat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce
 • Neustále dezinfikujeme všechny předměty, kterých se všichni dotýkáme, neustále větráme místnosti a prodlužujeme pobyt dětí venku.
 • Sledujeme zdravotní stav dětí, zdali nevykazují příznaky virového infekčního onemocnění. Pokud jsou příznaky u dítěte patrné, již při příchodu, není možné dítě do MŠ přijmout. Pokud se objeví až v průběhu pobytu v MŠ, informujeme Vás, jako rodiče, a je třeba dítě bezodkladně vyzvednout.


Naším přáním je, abychom následující školní rok prožili v klidu a pohodě se zdravými a veselými dětmi a spokojenými rodiči. Věříme, že se nám to i díky Vaší spolupráci podaří.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A SPOLUPRÁCI