Jídelna

Stravné

Děti do 6 let

Přesnídávka

11 Kč

Oběd

22 Kč

Svačina

11 Kč

Celkem

44 Kč/den

Děti 7 - 10 let

Přesnídávka

12 Kč

Oběd

25 Kč

Svačina

11 Kč

Celkem

48 Kč/den

Vnitřní řád školní jídelny