AKTIVITY PRO DĚTI


Angličtina
Angličtina

Angličtina

 • Jednou týdně kroužek anglického jazyka.
 • Výuku zajišťuje agentura - kvalifikovaná lektorka.
 • Pro všechny děti, které mají zájem. 
 • Pro otevření kurzu je potřeba minimálně 10 dětí.
 • Výuku hradí rodiče.

Předplavecký výcvik

 • 2. pololetí školního roku
 • Únor 2023 až duben 2023
 • Podle zájmu rodičů
 • Dle aktuální situace 
Předplavecký výcvik
Předplavecký výcvik
Předškolák
Předškolák

Předškolák

 • Aktivity zaměřené pro děti předškolního věku
 • Jednou týdně cca 60 min
 • V běžném režimu dne krátké předškolní aktivity
 • Individuální práce s předškolními dětmi

Logopedická prevence

 • Rozvoj řečových dovedností dětí.
 • Logopedické chvilky v běžném režimu dne.
 • Jednou týdně intenzivní skupinovou a individuální formou.
Logopedická prevence
Logopedická prevence

Plánované akce

Den ve školce

 • 7:00 - 8:00  Příchod dětí do mateřské školy. Po předchozí domluvě je možné přivést děti i později.
 • 7:00 - 8:30  Spontánní hry a činnosti dětí, konstruktivní hry, didakticky cílené aktivity, individuální práce s dětmi.
 • 8:30 - 9:00  Pohybové aktivity, ranní cvičení.
 • 9:00 - 9:15  Hygiena, dopolední svačina.
 • 9:15 - 9:45  Didakticky cílené činnosti, jazykové, hudební, smyslové hry, výtvarné a pracovní činnosti, dramatizace.
 • 9:45 - 11:30  Hygiena, pobyt venku.
 • 11:30 - 12:30  Oběd a osobní hygiena dětí.
 • 12:30 - 14:00  Odpočinek a spánek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku.
 • 14:00 - 14:30  Odpolední svačina, osobní hygiena.
 • 14:30 - 16:00  Odpolední zájmové činnosti dětí, pokračování didakticky zacílených činností (dle zájmu dětí), volné hry. V případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy.