AKTIVITY PRO DĚTI


Angličtina
Angličtina

Angličtina

 • Jednou týdně kroužek anglického jazyka.
 • Výuku zajišťuje agentura - kvalifikovaná lektorka.
 • Pro všechny děti, které mají zájem. 
 • Pro otevření kurzu je potřeba minimálně 10 dětí.
 • Výuku hradí rodiče.

Předplavecký výcvik

 • 2. pololetí školního roku
 • Únor 2024 až duben 2024
 • Podle zájmu rodičů
 • Dle aktuální situace 
Předplavecký výcvik
Předplavecký výcvik
Předškolák
Předškolák

Předškolák

 • Aktivity zaměřené pro děti předškolního věku
 • Jednou týdně cca 60 min
 • V běžném režimu dne krátké předškolní aktivity
 • Individuální práce s předškolními dětmi

Logopedická prevence

 • Rozvoj řečových dovedností dětí.
 • Logopedické chvilky v běžném režimu dne.
 • Jednou týdně intenzivní skupinovou a individuální formou.
Logopedická prevence
Logopedická prevence

Plánované akce

Den ve školce

 • 7:00 - 8:45      Příchod dětí do mateřské školy, volné spontánní zájmové aktivity a hry dětí, pracovní                                a výtvarné činnosti, konstruktivní činnosti a hry, individuální práce s dětmi, pohybové                                aktivity - ranní cvičení.
 • 8:45 - 9:15       Hygiena, dopolední svačina.
 • 9:15 - 9:45       Vzdělávací aktivity různého zaměření podle školního vzdělávacího programu, střídání                               spontánní i řízené činnosti, skupinové činnosti, didakticky zaměřené činnosti,                                                individuální práce s dětmi, jazykové, hudební, smyslové hry, dramatizace.
 • 9:45 - 11:45     Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku. V případě nepříznivého                                 počasí probíhají spontánní a řízené aktivity ve třídě, případně v tělocvičně. 
 • 11:45- 12:15     Oběd a osobní hygiena dětí.
 • 12:15- 14:00    Hygiena, spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce                             s dětmi s nižší potřebou spánku.
 • 14:00 - 14:30  Oblékání, hygiena, odpolední svačina. 
 • 14:30 - 16:00  Volné činnosti, hry a aktivity dětí, individuální práce s dětmi, zájmové činnosti,                                            pokračování didakticky zacílených činností (dle zájmu dětí) podle počasí - hry,                                             pohybové aktivity na školní zahradě.