Rozhodnutí o přijetí

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
pro školní rok 2023/2024

Ředitelka Mateřské školy Vchynice, příspěvková organizace, Vchynice 100, 410 02 Lovosice rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Vchynice, příspěvková organizace, Vchynice 100, 410 02 Lovosice.

SEZNAM UCHAZEČŮ

Registrační číslo/23                   Výsledky řízení

28/23                                           přijat/a

26/23                                           přijat/a

25/23                                           přijat/a

30/23                                          přijat/a

31/23                                           přijat/a


Bc. Jana Chudobová, ředitelka školy 

Rodiče přijatých dětí, vyzvedněte si prosím v MŠ "Rozhodnutí o přijetí"