PROVOZ MŠ V DOBĚ LENÍCH PRÁZDNIN

26.02.2024

Mateřská škola Vchynice bude v provozu do 28. 6. 2024

Provoz Mateřské školy bude přerušen od 1. 7. do 30. 8. 2023.

Nový školní rok a provoz Mateřské školy začíná v pondělí 2. 9. 2024.

Rodiče mají v případě potřeby možnost podat žádost o dočasné přijetí dítěte v MŠ v Lovosicích. Prázdninový provoz níže uvedených mateřských škol je organizován pouze pro děti zaměstnaných rodičů. K zařazení dítěte do náhradního provozu je třeba podat písemnou žádost na každou mateřskou školu zvlášť - v průběhu měsíce května je možné si žádost v příslušné MŠ vyzvednout.

1. 7. - 12. 7.     MŠ U Koníčka

15. - 26. 7.      všechny MŠ v Lovosicích uzavřeny

29. 7. - 9. 8.   MŠ Sady Pionýrů

12. 8. - 23. 8.  MŠ Terezínská ul.