PROVOZ MŠ V DOBĚ LENÍCH PRÁZDNIN

07.03.2022

Mateřská škola Vchynice bude v provozu do 1. 7. 2022

Provoz Mateřské školy bude přerušen od 4. 7. do 31. 8. 2022.

Nový školní rok a provoz Mateřské školy začíná ve čtvrtek 1. 9. 2022.

V naší MŠ bude probíhat rekonstrukce podlahy ve třídě, rekonstrukce elektroinstalace a malování třídy.

Rodiče mají v případě potřeby možnost podat žádost o dočasné přijetí dítěte v MŠ v Lovosicích. Prázdninový provoz níže uvedených mateřských škol je organizován pouze pro děti zaměstnaných rodičů. K zařazení dítěte do náhradního provozu je třeba podat písemnou žádost na každou mateřskou školu zvlášť - v průběhu měsíce května je možné si žádost v příslušné MŠ vyzvednout.

1. 7. - 17. 7. MŠ Terezínská

18. - 31. 7. všechny MŠ v Lovosicích uzavřeny

1. 8. - 14. 8. MŠ Resslova ul.

15. 8. - 28. 8. MŠ Sady Pionýrů