AKTUALITY

BŘEZEN

4. – 8. 3.                  HOKUS, POKUS, ČÁRY, MÁRY - Projektový týden plný chemických a fyzikálních pokusů.

14. 3.                        NÁVŠTĚVA PŘEDŠKOLÁKŮ VE 3. a 4. ZŠ V LOVOSICÍCH (Antonína Baráka a Všehrdova)                                       Odjezd linkovým autobusem ze zastávky před MŠ v 7.30 hod. Zpět se vracíme pěšky na                                        oběd. Dejte s sebou dětem batůžek s pitím, svačinu dostanou ze školky.   

20. 3.                       NÁVŠTĚVA PŘEDŠKOLÁKŮ V 1. ZŠ V LOVOSICÍCH (ZŠ Sady pionýrů)                                                                         Odjezd linkovým autobusem ze zastávky před MŠ v 7.30 hod. Dejte s sebou dětem batůžek                                   s pitím, svačinu dostanou ze školky.    

Podle počasí          PRÁCE NA ZAHRÁDCE, SETÍ DO ŠKOLNÍHO ZÁHONKU